Hem Nyheter Om English Tillgänglighet

Tillgänglighet

Vi vill att alla ska kunna ta del av vårt program, och arbetar kontinuerligt med att göra våra arrangemang så tillgängliga så möjligt.

Varje sommar är vi på ett 40-tal spelplatser som alla har olika förutsättningar. Många är i parkmiljö med gräsunderlag medan andra är på ett torg eller kanske på ett hustak. Gå in på Spelplatser så kan ni läsa förutsättningarna för varje plats för sig. 

Syn- och Teckenspråkstolkning

Ett urval av Sommarscens programmet kommer att vara syn- och teckenspråkstolkat. Håll utkik i programmet när det släpps i slutet av maj. På startsidan hittar du symbolknappar som snabbt sorterar vilka akter vi tolkar. Notera dock att bara ett urval av speltiderna på akter med flera speltider tolkas. I brötexten hittar ni aktuella tider i röd text. 

Sittplatser och framkomlighet

Om du har funktionsvariationer som gör det svårt för dig att ta dig fram i parken, särskilda behov av en plats nära scenen eller frågor om spelplatsen – hör av dig till oss så försöker vi besvara dina frågor och hjälpa dig på bästa sätt.

På Pildammsteatern är platserna närmast scenen reserverade för personer med rörelsehinder. Ingång från John Ericssons väg 43, bakom scenen.

På Pildammsteatern och på några andra spelplatser finns det bänkar att sitta på men på de allra flesta av våra spelplatser sitter publiken i gräset så ta gärna med en filt eller en egen stol att sitta på vid behov. Se mer information om detta på respektive programpunkt.

Hemsida

Vår hemsida är kodad så att den går att anpassa med hjälp av de vanligaste tillgänglighetsfunktionerna på mobiltelefon och dator.